حضور ایزوایکو در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران