بازدید آقای دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو)

آقای دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به همراه آقای دکتر مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولین ضمن حضور در بخشهای مختلف ایزوایکو از پروژه های در حال انجام و ظرفیتهای این مجتمع صنعتی بازدید کردند.