تودیع و معارفه مدیر حراست ایزوایکو

به گزارش حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو ؛ امروز یکشنبه 20تیرماه1400 مراسم تکریم و تودیع جناب آقای امیر  طالبی و معارفه جناب آقای شهاب نوری به عنوان سرپرست حراست مجتمع ایزوایکو با حضور جناب آقای عسکری مجتهدزاده رِئیس اداره حفاظت پرسنلی دفتر مرکزی حراست سازمان گسترش و نوسازی و جمعی از معاونین و مدیران ایزوایکو برگزار گردید که ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات جناب آقای امیر طالبی ، طی حکمی از طرف جناب آقای محسن الیاسی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان گسترش و نوسازی جناب آقای شهاب نوری به عنوان سرپرست حراست مجتمع ایزوایکو معرفی و منصوب گردید.