پیام دکتر ابراهیم شیخ رئیس هیئت مدیره ایزوایکو به مناسبت روز کارگر

رئیس هیئت مدیره ایزوایکو

 

باتوجه به گسترگی مرزهای آبی کشور و ظرفیت بالای دریا در جهت توسعه و افزایش تولید ناخالص داخلی ، ایجاد رفاه برای مردم به ویژه مردم شریف هرمزگان و بندرعباس امری بسیار مهم ضروری و واجب است.

تقارن روز ملی خلیج فارس ، هفته هرمزگان و روز کارگر نمادی است از تلاش و کوشش ارزشمند ، خستگی ناپذیر و غیرتمندانه کارگران خطه جنوب علی الخصوص مجموعه عظیم صنعتی کشتی سازی خلیج فارس.

افزایش توان دفاعی کشور در حراست از مرزهای آبی نیاز به افزایش سطح دانش و تولید در صنعت دریایی کشور دارد و در این بخش مجموعه ایزوایکو به عنوان پشتیبانی محکم و قدرتمند در تمامی زمینه ها اثرگذار بوده و خواهد بود.

اینجانب از طرف خود و تمامی اعضاء محترم هیئت مدیره مجموعه ایزوایکو روز کارگر را به تمامی کارگران پرتلاش عرصه صنعت به ویژه کارگران خدوم صنعت دریایی و مجموعه کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران تبریک گفته و امیدوارم که با اتخاذ تصمیماتی راهبردی ، گسترده و اثربخش در جهت توسعه سرمایه گذاریها و افزایش حجم خدمات ازجمله ساخت و تعمیر تأسیسات دریایی و شناورهای بزرگ ، متوسط و کوچک در بخشهای مختلف بتوانیم رفاه بیشتر برای کارکنان و فرصتهای کار و کارآفرینی برای افراد مستعد به اشتغال در آینده را فراهم نمائیم.

مجموعه هیئت مدیره ایزوایکو ضمن سپاسگذاری و قدردانی از کارگران و مدیران خدوم و ارزشمند مجموعه نهایت تلاش خود را دارد که بتواند بستر و زمینه مناسبی را جهت تکریم و تقدیر از نیروهای مجموعه فراهم سازد.

امیدوارم سرافراز و سربلند باشید.

 

ابراهیم شیخ

رئیس هیئت مدیره ایزوایکو