بازدید اعضای مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ایزوایکو

دکتر حسن شیخ نیا معاون مالی اقتصادی و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به همراه اعضای مجمع این سازمان ضمن بازدید از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران نشست مشترکی با مدیرعامل و جمعی از مدیران و معاونین این مجتمع صنعتی برگزار کردند.
به گزارش حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو دکتر حسن شیخ نیا معاون مالی اقتصادی و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به همراه اعضای مجمع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن بازدید از گروه های مختلف مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران و پروژه های در دست انجام و همچنین آشنایی با امکانات و توانمندی های ایزوایکو نشست مشترکی با مدیرعامل و جمعی از مدیران و معاونین این مجتمع صنعتی برگزار کردند.
دکتر شیخ نیا به اتفاق اعضای مجمع در طول بازدید از نزدیک با روند کار پروژه های ایزوایکو آشنا شدند و ضمن ابراز رضایت کامل از کیفیت و تخصص کار ایزوایکو از طرح های توسعه ای این مجتمع نیز بازدید بعمل آوردند.