برگزاری دوره اطفاء حـریق در ایزوایکو

به همت حوزه معاونت توسعه منابع انسانی، واحد آموزش و با همکاری واحد HSE ایزوایکو یک دوره آموزشی اطفاء حریق با هدف ارتقاء سطح آگاهی از نحوه استفاده خاموش کننده های دستی و واکنش هنگام سانحه مختص به پرسنل حفاظت فیزیکی این مجتمع برگزار گردید.

موارد اساسی آموزشی در این دوره شامل کاربرد و نحوه استفاده صحیح از خاموش کننده های دستی برای انواع حریق ها، نحوه اطلاع رسانی به واحدهای واکنش در شرایط اضطراری و روش های اطفاء حریق بوده است.

برگزاری اینگونه دوره های آموزشی مستقیماً بر ارتقاء سطح ایمنی، پدافند غیرعامل، کاهش خطرات ناشی از عدم استفاده صحیح از خاموش کننده ها و همچنین هزینه های ناشی از وقوع حریق تأثیرگذار خواهد بود.

لاذم به ذکر است که دوره هایی از این قبیل بطور برنامه ریزی شده و مداوم برای پرسنل واحدهای مختلف ایزوایکو برگزار و شرکت کنندگان ضمن گزراندن تئوری بصورت عملی نیز با راههای اتفاء حریق آشنا میشوند.