گرامیداشت روز پزشک در ایزوایکو

تقدیر از دکتر منوچهر مکاری پزشک مجتمع صنعتی ایزوایکو در روز گرامیداشت مقام پزشک توسط نازنین شیبانی معاون توسعه منابع انسانی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)