کسب مقام اول رشته شطرنج مسابقات کارگری استان هرمزگان برای ایزوایکو

 

به گزارش حوزه ارتباطات و امور بین الملل ایزوایکو مهدی ایمانزاده از کارکنان این شرکت در رشته شطرنج بین کارگران پیش کسوت بالای 50 سال موفق به کسب مقام اول این دوره از مسابقات شد.