درباره منطقه ویژه

پیشگفتار

هر گونه فعالیت اقتصادی نیازمند بستر مناسب ، عوامل و امکانات و تسهیلات خاص می باشد و این موضوع در ارتباط با صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحل با توجه به شرایطی که در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس وجود دارد هر گونه فعالیت اقتصادی در این زمینه را قابل توجیه و امکان پذیر می نماید.
بدین ترتیب مدیریت و تحقق بخشیدن به توسعه فعالیت های خدماتی ، صنعتی و اقتصادی در منطقه در امر صنایع کشتی سازی و سازه های دریائی ، تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری در کارخانجات و انتقال تکنولوژی مدرن و نوین به کشور و ایجاد اشتغال سالم و سازنده از اهداف این منطقه می باشد.

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس در یک نگاه

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس در محدوده ای به مساحت 1100 هکتار در 37 کیلومتری غرب بندرعباس و در ساحل خلیج فارس ایجاد گردیده است . این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی ، جغرافیائی و برخورداری از حوضچه آرامش به مساحت 380 هکتار و همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه به منظور توسعه صنعت و تجارت در صنایع کشتی سازی و صنایع فراساحل و سازه های دریائی ، صنایع پائین دستی و ایجاد کارخانجات و فعالیت های خدماتی در جهت تامین منافع اقتصادی ، اجتماعی ، منطقه ای ، ملی و استفاده از آخرین فن آوری های مرتبط و منجر به افزایش شغل ایجاد گردیده است . از نظر جغرافیائی این منطقه از طریق خلیج فارس به آب های بین المللی و از طریق بندرعباس با استفاده از راه های زمینی ، راه آهن و راه های هوائی به اقصی نقاط دنیا دسترسی دارد .
به دلیل نزدیکی با بنادر شهید رجائی و شهید باهنر که بیشترین حجم واردات و صادرات و ترانزیت کشور از این بنادر انجام می شود و همچنین تردد سالیانه تعداد بی شماری از شناورها در خلیج فارس ، این منطقه با توجه به پتانسیل های موجود و همانند یک گلوگاه استراتژیک علاوه بر ساخت و تعمیر انواع شناورها ، توانمندی انجام فعالیت های خدماتی بسیار متنوع در زمینه های گوناگون را دارا می باشد .