مرکز مدیریت آموزش

سرمایه فیزیکی و منابع مادی به تنهایی نمی توانند بیان کننده عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهای dig this توسعه یافته باشند و در اصل بزرگترین سرمایه ، سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. یک ملت، با اقتدار علمی است که می تواند سخن خود را به گوش همه افراد دنیا برساند. با اقتدار علمی است که می تواند سیاست برتر و دست والا را در دنیای سیاسی حائز شود.

آموزش در حین خدمت کارکنان، کارآیی و اثر بخشی را افزایش داده و در نتیجه بهره وری تحت تاثیر این دو عامل تغییر یافته و همزمان با تکنولوژی های نوین اهداف سازمان را جامه عمل می‏پوشاند. اساسی ترین هدف آموزش تغییر در رفتار ، عملکرد افراد و متناسب ساختن شخصیت و قابلیتهای آنان با تحولات این مرکز صنعتی است.

رشد سریع تکنولوژی تغییرات و تاثیر آنها در مسائل مختلف اجتماعی ، صنعتی ، اقتصادی و … را بدنبال داشته است.

مرکز توسعه مدیریت دانش کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ( ایزوایکو )با سرمایه‌گذاری بهینه بر روی پرسنل سازمان و بهره‌گیری از امکانات آموزشی مناسب، با هدف ایجاد انگیزه و افزایش ظرفیت یادگیری کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت و پیشرفت و توسعه جامعه، تمام توان و استعداد خود را جهت دستیابی به اهداف سازمانی به کار گرفته است.

این مرکز با تدوین، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای این طرح‌ها (در دوره‌های آموزشی تکمیلی و کوتاه‌مدت) و همچنین ارزیابی آموزشی این مجموعه در جهت بالا بردن سطح کیفی آموزش درایزوایکو تلاش می‌نمایند.