محدوده و سازمان مسئول

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس به منظور انجام فعالیت های خدماتی و صنایع دریایی به مساحت 1100 هکتار در محدوده شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران که از شمال به کوه های گچین ، از شرق به روستای بوستانو ، از جنوب به آبهای خلیج فارس و از غرب به روستای گچین محدود است ، ایجاد و شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده تعیین می شود . (1 )

حدود اختیارات سازمان مسؤول یاد شده بر طبق تصویب نامه شماره 42890 / ت 15003 ک مورخ 23/03/1374 و اصلاحات بعدی آن و با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور می باشد .

تبدیل منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس به مرز رسمی با توجه به وجود زیرساخت های لازم و استقرار گمرک و امکان افزایش فعالیت صنایع کشتی سازی در حوزه خلیج فارس با جذب سرمایه گذاری خارجی و چشم انداز مثبت آینده . ( 2 )

 

 

 


1- تصویب نامه های شماره 22727/ت 23561 ک مورخ 14/05/1380 و 90585/ت49303ک مورخ 18/04/1392
2- ابلاغیه شماره 75411 مورخ 22/06/1393 کارگروه مرزهای مجاز کشور