فرصت های سرمایه گذاری

منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس با مزیت های متعدد و جذاب و نیز با زیر ساخت های مناسب کنونی و در حال تکمیل آینده از سرمایه گذاران در زمینه های ذیل استقبال می نماید :

  • فعالیت های مربوط به ارائه خدمات مختلف بیمه گری .
  • تکمیل زنجیره تولیدی در صنایع پایین دست کشتی سازی .
  • مشارکت در ساخت و تکمیل امکانات زیر بنایی و خدمات عمومی .
  • ایجاد هر گونه شرکت صنعتی ، خدماتی ، مشاوره ای و بازرگانی .
  • مونتاژ کاری در زمینه های مختلف ( ایجاد ارزش افزوده در کالاهای وارداتی و صادراتی ) .
  • فعالیت های بازرگانی ( بسط و توسعه صادرات ، صادرات مجدد ، ترانزیت ، حمل مجدد ، واردات ) .
  • فعالیت های تولید صنعتی ( کارگاههای متعدد صنایع جانبی کشتی سازی و توسعه شهرک صنعتی منطقه ) .
  • فعالیت های ترانزیتی اعم از احداث پایانه مواد نفتی ، احداث مخازن ذخیره سازی سوخت و احداث اسکله کانتینری .

 

بر اساس IMO ( سازمان بین المللی دریانوردی که یکی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد ) و موارد ایمنی ،امنیت ، کشتیرانی کارآمد در اقیانوسهای عاری از آلودگی را دنبال میکند با توجه به گرایش خدماتی و صنعتی بودن این منطقه که محوطه های مجاور اسکله ها به صنعت و خدمات فعالیت دارد بهترین فرصت برای فعالیتهایی مانند احداث مینی پالایشگاهها ، احداث مخازن جهت عملیات بانکرینگ ( سوخت رسانی به کشتیها ) احداث مخازن جهت صادرات ، ترانزیت و سوآپ ، احداث و بهره برداری از آب شیرین کن ، احداث و بهره برداری از نیروگاه برق ، دریافت و پردازش مواد زائد کشتی ها ، احداث ذوب آهن های کوچک و احداث کارگاه های کوچک وابسته به صنعت کشتی سازی و .. می باشد .