سفیر اتریش در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

سفیر اتریش در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران

بسیار خرسندم که ایزوایکو اقداماتش با محیط زیست سازگار است

استفان شولتز سفیر کشور اتریش  در ایران ضمن بازدید از مجتمع ایزوایکو اظهار داشت امروز با تمدن هرمزگان و پیشرفته بودن آن در حوزه صنایع دریایی در ابعاد بین المللی آشنا شدم و خوشحالم که مجموعه ی بزرگی همچون ایزوایکو اقداماتش در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناور با محیط زیست سبز و صنعت سبز  کاملا سازگار است.

وی احداث شهرک بین المللی صنایع دریایی را در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی که مسئولیت آن بر عهده ایزوایکو است را فصل مشترک صنایع قطعه ساز دریایی در اتریش و صنعت دریایی ایزوایکو دانست.

استفان شولتز از ایجاد مرکز انرژی های سبز مشترک ایران و اتریش به عنوان یک مرکز بین المللی منطقه ای خبر داد و افزود در حوزه ی انرژی سبز مانند انرژی های بادی خورشیدی و مشابه آن با ایران همکاریهای گسترده ای خواهیم داشت.