برگزاری جلسه ستاد مبارزه با کرونا در ایزوایکو

چهارمین جلسه ستاد مبارزه با کرونا در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو)با رویکرد آغاز سال تولیدی جدید و لزوم تدوین و اجرای طرح فعالیت ها برمبنای با کرونا و رعایت اصول بهداشتی برگزار شد.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس در این جلسه بر لزوم استمرار طرح فاصله گذاری اجتماعی در تمامی یاردهای تخصصی و گروه های کاری ایزوایکو تاکید کرد.

 

حمید رضاییان اصل مصوبه های ستاد ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا را فصل الخطاب اقدامات لازم بهداشتی عنوان و بر حسن اجرای دستور العمل ها تاکید کرد .

تهیه پروتکل بهداشتی و عملیاتی درخصوص ساخت و تعمیرات شناورها و سازه ها در یاردها ،ضدعفونی روزانه تمامی محیط ها ، کنترل و پایش و غربالگری تمامی پرسنل اعم از کارکنان نیروهای پیمانکار و خدمه ها از مهمترین مصوبه های این جلسه بود .