بازدید سفیر استرالیا از ایزوایکو

یان بیگز سفیر دولت استرالیا در جمهوری اسلامی ایران از شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان فعالیتهای این مجتمع صنعتی قرار گرفت.