آگهی شناسایی پیمانکار

آگهی شناسایی پیمانکار

موضوع:

شناسایی پیمانکار دارای صلاحیت و تجهیزات جهت هایدروبلاست پایه های دکل حفاری به ارتفاع 125 متر مطابق با استاندارد ISO 8501-4/NACE .WJ1 , WJ2 , WJ3 در بندرعباس

دانلود فایل اکسل جزئیات آگهی

 

لطفا مدارک خود را با موضوع هیدروبلاست به ایمیل info.drydock@isoico.com ارسال نمایید

جهت بزرگنمایی کلیک کنید

 

جهت بزرگنمایی کلیک کنید