برگزاری مانور اطفا حریق و سنجش مهارت نیروهای امدادی ایزوایکو

به گزارش روابط عمومی مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران، با هدف سنجش میزان آمادگی پرسنل امدادی(آتش نشانی و اورژانس) مجموعه ایزوایکو در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه؛ مانور عملیاتی اطفا حریق  روز چهارشنبه مورخ 26/06/1399 در شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران برگزار شد.