کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو

IMG 8060 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور در دی ماه 1398 در اهواز و کسب مقام سوم در بخش انفرادی توسط مهدی ایمان زاده از ایزوایکو.

 

IMG 8043 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو

IMG 8044 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو IMG 8046 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو IMG 8048 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو IMG 8056 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو IMG 8060 300x200 - کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو