ورود نفتکش 160 هزار تنی سیلویا به ایزوایکو

به گزارش حوزه ارتباطات ایزوایکو، صبح جمعه 23 خرداد، نفتکش سیلویا 1 متعلق به شرکت ملی نفتکش، جهت انجام امور تعمیرات وارد حوض خشک ایزوایکو گردید.