بازدید سفیر اندونزی از ایزوایکو

بازدید سفیر اندونزی از ایزوایکو

به گزارش حوزه ارتباطات ایزوایکو، طرفین در این دیدار در باره همکاری های دوجانبه رایزنی و بر توسعه روابط بین ایزوایکو و شرکت های دریایی اندونزیایی تاکید کردند.