اقدامات ایزوایکو در جهت مقابله با ویروس کرونا

از ابتدای شیوع کرونا در کشور ، مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران به عنوان بزرگترین صنعت دریایی کشور و خاورمیانه نقش مسئولیت اجتماعی و انسانی خود را در مقابله با آن در۱۱۰۰ هکتار منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس و مناطق و روستاهای اطراف آن ایفا نموده است.

ضدعفونی معابر خیابانها و کوچه های روستاها و بخش های مجاور منطقه ویژه و غربالگری و تست کرونا از کلیه پرسنل ، پیمانکاران ، اعم از داخلی و خارجی که در این منطقه ویژه فعالیت دارند از اعم این اقدامات بوده است .