اعضاء هیئت مدیره

  1. کریم فرج زاده حلوایی

  2. شبیب جویجری

  3. حمید رضائیان اصل

  4. خلیل قاسمی

  5. محمود رضایی

رفتن به بالا
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
  • fa