ارتباط با مدیران هلدینگ

مدیران هلدینگ

محمدرضا امیری

مدیر حقوقی

علیرضا زارعی

مدیر ارتباطات و امور بین الملل

محمد رضا کمالی

معاون منابع انسانی و پشتیبانی

بقراط جهانداری

معاون طرح و برنامه

علی بیات

معاون مالی و اقتصادی

حمید رضائیان اصل

مدیرعامل

داخلی: 3257
office@isoico.com

سعید خاشعی

عضو هیئت مدیره مبین

عبدالرضا دریایی

مدیر امور مالی

محمد ملاحسینی کناروئی

مدیر پشتیبانی هولدینگ

رضا ریاحی مدوار

مدیر مهندسی سیستم ها

محمد علایی نیا

مدیر برنامه ریزی مرکزی

داوود نگهبان

مدیر آموزش و پژوهش

مهدی رمضانی

عضو هئیت مدیره بحر گسترش

32571035
32571050
m.ramezani@isoico.com

مدیران منطقه ویژه

محمد حردان

مدیر نگهداری و توسعه زیرساختها

یعقوب حاجی زاده

مدیر اجرایی منطقه ویژه

مهدی عباسی

معاون منطقه ویژه

32571403
32571404
pgez@isoico.com

مدیران شرکت های تابعه

حمید جمالی جمال آباد

مدیر عامل پرشیا هرمز

32571187

شهریار افشارپناه

مدیر عامل شفق هرمز مهر

اسماعیل صادقی

مدیر عامل عظیم گسترش هرمز

32571468

غلامعباس حافظ پور

مدیرعامل ندیم گسترش خلیج فارس

32571084
32571085
hafezpour@isoico.com

بابک عباسپور

مدیرعامل مبین سازه گسترخلیج فارس

عباس رئیسی ماکیانی

مدیر عامل بحر گسترش هرمز

32571035
32571050
raeisi@isoico.com

رفتن به بالا
مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران
  • fa