پیام مدیرعامل ایزوایکو به مناسبت روز روابـط عمـومـی

 

در عصر حاضر ارتباطات رکن اساسی زندگی انسانها و جوامع محسوب میگردد ،از این رو بشر توان خود را در جهت توسعه فناوریهای ارتباطی بکارگرفته و نتیجه آن شبکه های متعدد اجتماعی است که هرکدام را میتوان به عنوان رسانه ای قدرتمند قلمداد کرد.

در نهادها و ارگانها روابط عمومی به عنوان اهرمی قدرتمند در راستای برقراری ،بهبود ،تصحیح و توسعه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی ، همچنین تعیین استراتژی و راهبردها نقشی مهم و حیاتی دارد که گاهاً با ایجاد تعاملاتی مؤثر نقش تصمیم سازی و یا هم افزایی در مسیر چشم انداز تعیین شده ایفا میکند.

از این رو تخصص و علم روابط عمومی میتواند مسیرهای پیش روی سازمان را برای محقق شدن اهداف هموار یا مسیر جدید خلق کند.

ذکر و مرور تمامی این موارد بهانه ای بود برای گرامیداشت روز روابط عمومی

27 اردیبهشت روز روابط عمومی را به همه فعالین حوزه ارتباطات همچنین به طور ویژه همکارانم در حوزه ارتباطات صنعت دریایی و مجموعه ایزوایکو صمیمانه تبریک گفته و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه زحمت کشان این عرصه دارم.

 

حمید رضائیان اصل

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ایزوایکو