پیام مدیرعامل ایزوایکو به مناسبت روز کارگر

 

 

بسمه تعالی

 

کارگر نیروی محرک و گرداننده چرخ عظیم صنعت است که با مجاهدت در جبهه اقتصاد ، کشور را در مسیر تولید به پیش میراند.

قطعاً با اطمینان به دستان توانمند و دانش نیروهای داخلی میتوان هر بن بستی را از پیش رو برداشت که طی این سالها کارگران شریف کشور در حوزه های مختلف با ازخودگذشتگی و تلاش این مورد را بارها به اثبات رسانده اند.

اینجانب افتخار میکنم که خود یک کارگر هستم و روز کارگر را صمیمانه به همه همکارانم و تمام جامعه کارگری تبریک گفته و آرزوی سلامتی و پیروزی برای تمامی کارگران سخت کوش دارم.

 

حمید رضائیان اصل

مدیرعامل ایزوایکو