گرامیداشت روز ملی خلیج فارس و هفته هرمزگان

بسمه تعالی

نام خلیج فارس نامی مقدس برای هر ایرانیست

ما مردم جنوب که در کنار این خطه نیلگون زندگی میکنیم قرابت و دلبستگی غیرقابل وصف با دریا و خلیج تا ابد فارس داریم و گواه این موضوع ابن ماجد کنگی است که نامی بلند آوازه در عرصه تاریخ دریا نوردی ایران و جهان دارد

اینجانب و همکارانم در مجموعه ایزوایکو ضمن گرامی داشت روز ملی خلیج فارس و هفته هرمزگان با افتخار تمامی توان خود را در جهت پیشرفت صنعت استان هرمزگان و کشور به کار خواهیم گرفت تا در مسیر توسعه پیش برویم.

 

حمید رضائیان اصل

مدیرعامل ایزوایکو