مراسم کلنگ زنی احداث شهرک بین المللی صنایع دریایی با حضور معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت