مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در نوزدهمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبزموفق به کسب تندیس سیمین صنعت سبز در سال ۱۳۹۶ کشور شد

در مراسمي با حضور وزير صنعت معدن و تجارت و رييس سازمان محيط زيست كشور تنديس سيمين صنعت سبز سال ٩٥ كشور به انتخاب سازمان محيط زيست كشور به حميد رضاييان اصل مديرعامل شركت ايزوايكو و منطقه ي ويزه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس اهدا شد.  سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تشویق واحدهای صنعتی و خدماتی که در راستای حفظ محیط زیست اقدامات برجسته ای انجام داده اند و همچنین ترویج فرهنگ زیست محیطی در بین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور و انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه کنترل و کاهش آلاینده های زیست محیطی، هر ساله همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی سبز را برگزار می کند.