بازدید کاپیتان سردشتی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش از روند تعمیرات شناور در ایزوایکو

بازدید کاپیتان سردشتی از ایزوایکو و اطلاع از روند تعمیرات نفتکش های متعلق به شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی.