استاندار هرمزگان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان

 

 

 

 

 

استاندار هرمزگان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره اینکه کشتی سازی به عنوان یک صنعت پایه نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: تعمیرات شناورهای کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش در کشتی سازی بندرعباس متمرکز می شود.

فریدون همتی ادامه داد: مجتمع کشتی سازی ایزوایکو با ساخت کشتی ها و سکوهای نفتی، تجربه های موفقی داشته و توانمندی داخلی در این عرصه ها را به اثبات رسانده است. وی افزود: همچنین مجموعه کشتی سازی نیز باید با توجه به وجود فضای رقابتی، بتواند کارها را با کیفیت و متناسب با نیازهای جدید و با سرعت مناسب انجام و تحویل دهد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: ارائه سفارش و متمرکز شدن تعمیرات شناورهای دو مجموعه کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش در مجتمع کشتی سازی ایزوایکو در بندرعباس از جمله مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بوده است.